Trà dung giảm cân The Kaffeine - Trà giảm cân không Sibutramine

Thông Tin Chung

Chính Sách Đại Lý

Trà dung giảm cân The Kaffeine hết sức chân thành và mong muốn hợp tác cùng những nhà phân phối để cùng đem những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng. Chúng tôi có chính sách dành cho nhà phân phối khá hấp dẫn và mang lại mức lợi nhuận cao cho NPP

Ngoài những chính sách về giá, chúng tôi còn có những chính sách khác để hỗ trợ nhà phân phối thúc đẩy thị trường như đào tạo,  huấn luyện cho nhân viên của nhà phân phối. Hỗ trợ quảng cáo, marketing cho nhà phân phối mua từ 100 hộp trở lên.

Đối với nhà phân phối vùng, The Kaffeine cam kết nhường lại những khách lẻ cho NPP vùng (nhà phân phối bao thị trường cả tỉnh). Cùng NPP vùng thường xuyên tổ chức những buổi giới thiệu sản phẩm, lên chương trình marketing để hỗ trợ cho NPP phát triển thị trường. 

Hãy liên hệ với chúng tôi tại email info@tradunggiamcan.com để biết những chính sách về NPP 

   View ( 765)